Kako naći i izabrati dobrog arhitektu?

Tekst preuzet sa magazina Daibau.

Izgradnja kuće je san mnogih, ali ne dospeju svi do ostvarenja takve želje. Ako se i ukaže prilika, najverovatnije će biti jedinstvena i najveća u vašem životu. Zato vam preporučujemo da ne žurite, da dobro promislite o svakom detalju i tek kada budete sasvim sigurni u to što ste zamislili, pođite u potragu za stručnjakom koji će vam napraviti dom.

Kako naći i izabrati dobrog arhitektu?

Planirate renoviranje, novogradnju ili preuređenje enterijera? Za ostvarenje takvih želja neophodni su stručnjaci; oni mogu da ideje pretvore u nacrte i planove, a jednako je važno i to što znaju sve o administrativnim postupcima. Prema zakonu o izgradnji, dokumentaciju za izdavanje građevinske dozvole može sastaviti samo diplomirani arhitekta sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom Inženjerske komore Srbije. Međutim, arhitekta nije tu samo zbog pravno-formalnih zahteva. Dobar će se stručnjak postarati i da konačno rešenje bude kvalitetno, odgovarajuće vašem životnom stilu i okolini kao i to da administrativni postupci budu što kraći i bez komplikacija.

Gde naći arhitektu?

Za traženje pravog arhitekte, izdvojte malo više vremena. Obično ljudi traže arhitektu preko prijatelja i poznanika kao i na internetu. Možete postaviti upit s opisom zahteva na našem portalu Daibau.rs i arhitekte će vas sami kontaktirati. Kada skupljate ponude, proverite važeću licencu i pregledajte reference – već završene projekte i komentare klijenata, kako biste stekli svojevrstan utisak. Preporučujemo da arhitekta ne bude neko s drugog kraja države, ma kako se dobrim činio, već neko ko je u mogućnosti da lako dolazi na lokaciju i tokom gradnje, ako se tako dogovorite, premda to nije obavezno.

Savet stručnjaka iz firme MAIN ARCHITECTS 

1. Kao neko ko je već godinama u arhitekturi, po Vašem mišljenju, zašto je dobro angažovati arhitektu na nekom projektu?

Primarno pitanje nije zašto je dobro, nego zašto je potrebno angažovati arhitektu. Tako da ćemo prvo odgovoriti na pitanje zašto je potrebno, a nakon toga zašto je dobro ili preporučljivo angažovati arhitektu. 

Arhitektu je potrebno angažovati zato što je to u najvećem broju slučajeva zakonska obaveza, osim u slučajevima kada se radi o malim intervencijama za koje to nije zakonski neophodno. Imajući to u vidu, potrebno je naglasiti da kao investitor nećete angažovati arhitektu fizičko lice, već ćete angažovati određeno pravno lice tj arhitektonsku firmu, koja ima profesionalnu licencu za obavljanje te vrste posla. 

Arhitektu je dobro ili poželjno angažovati pre svega jer će vam arhitekta ponuditi jedinstvena autorska rešenja koja će vašoj investiciji dati dodatu vrednost.

Nakon brige i ulaganja u vaše zdravlje i porodicu, koji su najbitniji u životu, ulaganje u stambeni prostor, poslovni prostor ili bilo koji drugi prostor u kome provodite veći ili manji deo svog života druga je najbitnija investicija u vašem životu. Ako pametno investirate u prostor i ako za to odaberete prave ljude, učinićete svoj život lakšim, udobijim, zdravijim i sveukupno srećnijim. 

Iz tog razloga je veoma bitno na koji način, sa kojim motivima i prema kojim kriterijumima birate arhitektu. 

2. Na šta naši klijenti treba da obrate pažnju prilikom izbora arhitekte?

Najbolje je birati arhitektu ili arhitektonski biro na osnovu prethodne preporuke od vaših prijatelja ili poznanika ili nekog drugog ko je prethodno sarađivao sa tim biroom. To ne znači da će taj konkretan biro biti pravi i za vas, ali je dobar početak. Upravo iz tog razloga budite otvoreni da kroz pretraživanje različitih internet izvora - Dalibau profila, stručnih arhitektonskih portala, društvenih mreža, sajtova, APR i slično, dođete i do još nekih arhitektonskih studija koji su za vas interesantni. Na ovaj način formiraćete lepezu arhitektonskih studija kojima biste potencijalno ukazali poverenje projektovanja vašeg prostora. Suzite izbor na nekoliko arhitektonskih biroa i od njih zatrazite sastanak. 

Verovatno najvažniji kriterijum je međusobno poštovanje, poverenje i iskrenost između vas kao klijenta i arhitekte. Iz tog razloga, kao sledeći korak u izboru arhitekte preporučujemo lično upoznavanje u poslovnom prostoru arhitektonskog studija. Kroz ličan razgovor moći ćete da “opipate” da li ste na istim “talasnim dužinama”, da li vam se poklapaju vrednosti i energija. 

Sastanak u poslovnom prostoru arhitektonskog biroa omogućiće vam da se i lično uvereti ali i da postavite pitanja u vezi resursa kojima arhitektonski biro kome želite da ukažete poverenje raspolaže. U tom smislu potrebno je obratiti pažnju na: 1) da li je registrovan privredni subjekat, 2) da li ima licencu odgovornog projektanta, 3) relevantne reference tj prethodno iskustvo, 4) resurse u pogledu  zaposlenih, poslovnog prostora, kompjuterske opreme i legalnih softvera, i druge resurse, 5) u kom roku i kakva je ponuda koju ste dobili sa aspekta strukture, preciznosti i jasnoće sadržaja; da li ponuda ima sve potrebne elemente – jasan opis posla, rok, cena, uslovi plaćanja, dodatne napomene. 

Prethodni kriterijumi su veoma značajni. Sa jedne strane, potrebno je da vodite računa da, zavisno od veličine vašeg projekta, arhitektonski biro raspolaže resursima na osnovu kojih će biti u mogućnosti da odgovori na vaše potrebe. Sa druge strane, resursi kojima arhitektonski biro raspolaže definiše nivo i kvalitet usluge koju je u mogućnosti da vam pruži. Arhitektonski biro koji raspolaže pomenutim resursima može da vam pruži viši stepen pouzdanosti i sigurnosti.

Visoki kvalitet usluge, prate i viši troškovi, a samim tim i viša cena. Iz tog razloga vaš kriterijum nikako ne bi trebalo da bude jedino i samo cena i da se izbor arhitekte svede samo na izbor najjeftinijeg.

U Srbiji je uobičajeno ugovaranje projekata po m2, ali naša praksa u MAIN architects jeste da poslove ugovaramo po radnom satu. Ovakvu praksu preporučujemo i drugim kolegama arhitektama i svim klijentima, tu praksu propagiramo da bude uobičajena u Srbiji kao što je u svim razvijenim zemljama sveta. Smatramo da je taj način obostrano fer i jedini merljiv u pogledu korišćenja resursa. Ovakav sistem je fer prema klijentu jer će klijent platiti angažovanje arhitekte onoliko koliko je arhitekta vremena uložio u projekat. Sa druge strane fer je i prema arhitekti pošto je plaćen koliko je angažovan. Na ovaj način iskazaćete poštovanje prema vremenu arhitekte koji će za uzvrat biti zahvalan i vama ukazati poštovanje što cenite njegovo vreme i maksimalno će vam izaći u susret.

Kao što smo rekli na početku - međusobno poštovanje, poverenje i iskrenost najvažniji su kriterijumi. 

3. Prema Vašem dosadašnjem iskustvu koliko traje period od prvog razgovora sa klijentom i dogovora oko toga šta on želi, pa do samog početka gradnje?

Prilikom davanja ponuda veoma smo precizni u proceni resursa (između ostalog i vremena) koji svaki projekat zahteva. Tu procenu dajemo na osnovu analize statistike koju vodimo, razgovora sa potencijalnim klijentima i na osnovu njihovih projektnih zadataka tj na osnovu onoga što se od nas očekuje da uradimo, definisanog obima angažovanja. Preporuka za svakog klijenta je da pre početka izrade samog projekta prvo izradi detaljan projektni zadatak tj da postavi svoja očekivanja što jasnije. Ovu uslugu mu takođe može pružiti arhitektonski biro uz zajedničku proceduru. 

Mnogo je parametara koji utiču na ceo proces i koji definišu ukupno trajanje celog procesa projekta. Neke je moguće planirati, dok su drugi nepredvidivi. Veoma je teško paušalno definisati vremenske okvire trajanja nekog projekta i iz tog razloga ne možemo davati paušalne odgovore, kao što ne dajemo paušalne ponude. Ipak, pokušaćemo da vam izađemo u susret i postavimo veoma grube vremenske okvire za pojedine veličine i vrste projekata.

Na primer, u zavisnosti od veličine i kompleksnosti projekta celokupan proces može trajati od nekoliko meseci do nekoliko godina. Manji projekti se mogu vremenski preciznije i sigurnije planirati, jer je tu manje parametara tj. faktora koji mogu uticati na sam proces, posebno onih nepredvidivih. Na primer, za projekat rekonstrukcije i/ili adaptacije stana je uobičajena praksa nekoliko meseci; za projekat porodične kuće je uobičajena praksa šest mesci do godinu dana. 

U slučaju većih i kompleksnijih projekata, kao što su na primer industrijski objekti za proizvodnju ceo proces je proporcionalno kompleksniji, sa više različitih učesnika u procesu i sa više nepredvidivih faktora, tako da može trajati i nekoliko godina. Opet naglašavamo, jer svaki projekat nosi posebne izazove i veoma je nezahvalno davati ovakve procene.

Investiranje u bilo koji arhitektonski projekat je dugotrajan i veoma stresan proces. Iz tog razloga je veoma bitno na početku postaviti realna očekivanja i uspostaviti dobru komunikaciju - profesionalnu, jasnu, preciznu i iskrenu, bez podrazumevanja. Podrazumevanja obavezno dovode do konflikta. 

Odabir pravog arhitektonskog birao će vam život učiniti lakšim na žalost i obratno. 

MAIN Architects tim, MAIN ARCHITECTS

Kako izabrati pravog?

Kada napravite uži izbor na osnovu referenci, lokacije i eventualne cene, s arhitektom se obavezno i sastanite. Uspeh projekta i vaše zadovoljstvo u velikoj meri zavise od komunikacije između vas. Ako je projektant izdvojio dovoljno vremena i poslušao vaše želje, pokazao reference i dao nekakav savet ili predlog te za kratko vreme ostavio povoljan utisak, onda ste svakako na dobrom putu da na kraju budete zadovoljni i ponuđenim rešenjem. Pre nego što odete do arhitekte, takođe je preporučljivo da za svoju parcelu u katastru dobijete informacije o lokaciji. Tako će biti jasnije šta je moguće izvesti na toj lokaciji i kakva su ograničenja. Na osnovu toga će i arhitekta lakše dati relevantnu ponudu i upozoriti vas na eventualne prepreke. Zapišite i svoje želje, hobije, planove za porodicu i popis prostorija.

Cena neka ne bude presudna pri izboru, mada je svakako važna. S odabranim arhitektom potom sklopite ugovor u kome će biti jasno označeno koju dokumentaciju će izdati za vas, za koju cenu i kada. Potom kreće traženje i izrada idejnog nacrta, u skladu sa zahtevima lokacije, vašim željama i predlozima koje će dati arhitekta. U toj fazi ćete se sastati s arhitektom barem nekoliko puta sve dok ne budete bili potpuno zadovoljni rešenjem i celokupnim projektom. Kasnije u fazi izrade detaljnih nacrta za izdavanje građevinske dozvole, promene će biti teže izvodljive, oduzimaće vreme, a možda će zahtevati i doplatu. Više o tome šta je sve potrebno za građevinsku dozvolu i samu izgradnju, možete pročitati u sledećem članku. Ako odaberete pravog arhitektu, nacrt kuće će biti inspirativan, a mnogo ćete i naučiti!

Šta sa cenama projektne dokumentacije?

Cene individualnih projekata za stambene objekte kreću se između 1 i 2% ukupne vrednosti investicije. Uobičajena cena celog projekta (idejni projekt, projekt za dobijanje građevinske dozvole i razrada glavnog projekta) kreće se od 1.200, pa sve do 13.000 EUR. Ako dobijete nižu ponudu, preporučujemo oprez pošto bi kvalitet mogao biti upitan. Tipski nacrti su jeftiniji, ali ukoliko budete želeli prepravke, cena može porasti i sasvim se približiti onoj za individualni projekt. Tipski projekt vam ne daje slobodu, a zahteva mnoge kompromise. Imajte na umu da je kuća velika, možda najveća investicija u vašem životu te da treba da bude i isto toliko i dugotrajna. Povrh svega, u njoj ćete najverovatnije provoditi svaki dan ostatka svog života.

Ko je dobar arhitekta?

„Arhitekata je kod nas toliko koliko ima zubnih pasti na tržištu. Dobrih je jako malo. A i oni su zavisni od naše subjektivne procene na osnovu iskustva“. (Izjava sa foruma)

Dobar arhitekta će:

- imati kvalitetne reference,
- slušati vaše želje,
- upoznati vas s ograničenjima,
- savetovati vas,
- pripremiti više predloga i rešenja,
- biti u stalnoj komunikaciji sa vama,
- pripremiti jasan ugovor i ponuditi egzaktnu cenu.

Gde možete proveriti da li Vaš arhitekta ima adekvatno obrazovanje i licencu?

Proverite da li je na spisku licenciranih arhitekata Inženjerske komore Srbije na: http://www.ingkomora.org.rs/clanovi/pretraga.php 

Ukoliko se odlučite za angažovanje arhitekte, možete se obratiti i nama na DaiBau.rs. Na našem sajtu ćete naći još saveta vezanih za ovo temu, ali i ponuđače i proizvođače s kojima sarađujemo i koji će na vaš upit uzvratiti odgovarajućom ponudom.

Informacije o cenama možete pogledati u našem kalkulatoru.

Vaš tim,
Daibau.rs